Επικοινωνία 2106199378

Όροι Πώλησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παρόντες αποτελούν τους όρους πωλήσεων και παροχής εγγύησης των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρία COOKING HELLAS IKE, με έδρα το Μαρούσι Αττικής και γραφεία επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 58, ΤΚ 15125, τηλ. 2106199378 η οποία για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως η Εταιρία, ή COOKING HELLAS.

ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές του εκάστοτε καταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Η τιμή μετρητοίς διαφέρει από την τιμή με δόσεις. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Τα προϊόντα της εταιρίας Vorwerk έχουν περάσει από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας σε εργαστήρια που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους. Ωστόσο, σε περίπτωση προβλήματος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Παραγγελία προϊόντος γίνεται μόνο προς εξουσιοδοτημένο σύμβουλο πωλήσεων της εταιρίας Cooking Hellas.
Ηλεκτρονική πώληση, πώληση στο κατάστημα δεν είναι δυνατή.
Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την πώληση. Αγορά του προϊόντος μετά από παρουσίαση του προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική. Οι πρώτες ύλες δεν αποζημιώνονται από την εταιρία.
Όλα τα δέματα συνοδεύονται από λεπτομερή απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο και παραστατικό παραλαβής, που παραδίδονται στον καταναλωτή μαζί με το προϊόν με την πληρωμή του προϊόντος με έναν από τους προτεινόμενους τρόπους πληρωμής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται εντός ευλόγου χρόνου και οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία. Η παράδοση γίνεται είτε με την υπηρεσία κούριερ επιλογής της εταιρίας στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο έντυπο παραγγελίας με χρέωση του καταναλωτή, είτε στην έδρα της εταιρίας από τον ίδιο τον αγοραστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παραδώσει το προϊόν με άλλο μέσο επιλογής της, με χρέωση του καταναλωτή. Η εταιρία δεν παραδίδει τα προϊόντα σε τρίτους καθώς και σε ανηλίκους ή σε άτομα υπό κηδεμονία, χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση, του καταναλωτή γονέα ή κηδεμόνα τους.
Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις σε περίπτωση ελλείψεως άμεσης διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του στα τηλέφωνα της εταιρίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Η εταιρία παραδίδει τα προϊόντα χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Εφόσον η παραλαβή λάβει χώρα στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο έντυπο παραγγελίας, ο παραλαμβάνων θεωρείται ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή/ καταναλωτή και οι πράξεις ή οι παραλήψεις του δεσμεύουν τον αγοραστή / καταναλωτή. Η εταιρία δεσμεύεται να αντικαταστήσει εντός σύντομου χρόνου οποιοδήποτε προϊόν ή συνοδευτικό έντυπο δεν παραδοθεί στον καταναλωτή, ή δεν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί για πραγματικό ελάττωμα από την εταιρία και αυτό διαπιστωθεί, τότε, θα γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με όμοιο καινούριο, άλλως σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον καταβάλλοντα, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε το τίμημα. Σε άριστη κατάσταση θεωρείται το παραδοθέν προϊόν που δεν φέρει εξωτερικά ή αισθητικά ελαττώματα, δεν φέρει κατά την παράδοση συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, δε φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (βεβαιωθέν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρίας) και δεν του λείπει ιδιότητα, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρία.

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής παραλάβει το προϊόν σε κατεστραμμένη συσκευασία, οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να ζητήσει την αντικατάστασή του. Στις περιπτώσεις κατεστραμμένης συσκευασίας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον καταναλωτή αμέσως. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του καταναλωτή που δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία επιφέρει απώλεια του δικαιώματος αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο.

Ο καταναλωτής υποχρεούται με την παραλαβή της συσκευασίας σε άριστη κατάσταση, να αποσυσκευάσει με προσοχή, παρόντος του προσώπου που κάνει την παράδοση, και να ελέγξει ενδελεχώς το προϊόν για εξωτερικά ή αισθητικά ελαττώματα και, εφόσον παρατηρήσει τέτοια, να αρνηθεί την παραλαβή. Εφόσον τα ελέγξει και παραλάβει τα προϊόντα, θεωρείται ότι αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση χωρίς εξωτερικά ελαττώματα και τα παρέλαβε ανεπιφυλάκτως ως προς την ύπαρξη τέτοιων. Αν για κάποιο λόγο δεν γίνει έλεγχος του προϊόντος κατά την παραλαβή του, το γεγονός αυτό αποδεικνυόμενο αποκλειστικά και μόνο από την έλλειψη υπογραφής στο έντυπο παραλαβής, τότε και μόνο ο καταναλωτής δικαιούται να αναγγείλει στην εταιρία την ύπαρξη εξωτερικών ή αισθητικών ελαττωμάτων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, ενώ μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής το σχετικό δικαίωμα απόλλυται.

Εφόσον το ελάττωμα δεν είναι εξωτερικό και εμφανισθεί μετά την παράδοση και κατά τη χρήση του προϊόντος, η επιστροφή του προϊόντος μπορεί να γίνει από τον καταναλωτή και στα γραφεία της εταιρίας κατά τις ημέρες και ώρες που αυτή λειτουργεί. Κατά την επιστροφή το προϊόν πρέπει να είναι σε άριστη εξωτερική κατάσταση, στην αρχική συσκευασία του σε άριστη κατάσταση άθικτη, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και πληροφοριακό υλικό.

Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος για ελάττωμα, ανάλογα με την περίπτωση, η εταιρία θα προχωρεί είτε σε επισκευή, είτε σε αντικατάσταση, άλλως σε ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νόμιμα τις προηγούμενες δύο δυνατότητες. Η ύπαρξη ελαττώματος πρέπει να διαπιστωθεί από τον εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρίας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, αυτή θα γίνεται προς τον αρχικώς καταβάλλοντα, με τον ίδιο τρόπο της πληρωμής του τιμήματος του προϊόντος και εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών. Ειδικότερα, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρία θα υποχρεούται στη διάρκεια της περιόδου αυτής να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης η εταιρία δε θα φέρει άλλη ευθύνη αφού ο σχετικός αντιλογισμός διέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής με την εκδότρια της πιστωτικής κάρτας Τράπεζα.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε χωρίς δέσμευση. Ο καταναλωτής δικαιούται δυνάμει του Ν 2251/1994, να δηλώσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση και να του επιστραφεί από την Εταιρία μας το αντίστοιχο ποσό με τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας, χωρίς καμία δική του οικονομική επιβάρυνση εκτός από τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία θα του επιστρέψει άμεσα την αξία του προϊόντος και των εξόδων της αρχικής αποστολής (αν ο καταναλωτής επέλεξε ακριβότερο μέσο αποστολής επιστρέφεται η αξία της φθηνότερης αποστολής που προσφέρεται από την εταιρία) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβει γνώση για την υπαναχώρηση και εφόσον λάβει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, στην αρχική του συσκευασία άθικτη, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο (τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής της επιστροφής δεν επιστρέφονται). Ειδικότερα, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρία θα υποχρεούται στη διάρκεια της περιόδου αυτής να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Κατόπιν αυτής της ενημέρωσης η εταιρία δε θα φέρει άλλη ευθύνη αφού ο σχετικός αντιλογισμός διέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής με την εκδότρια της πιστωτικής κάρτας Τράπεζα.
Για τη γρήγορη και χωρίς προβλήματα εξυπηρέτησή του ο καταναλωτής πρέπει να χρησιμο­ποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που συμπεριλαμβάνεται στα έντυπα που του παραδίδονται με την αγορά του προϊόντος.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης: προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση· προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία· συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την εταιρία με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. η προμήθεια σφραγισμένου ψηφιακού περιεχομένου επάνω σε υλικό μέσο γενικά, σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού, ή σφραγισμένου ψηφιακού φορέα με συνταγές μαγειρικής, που αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση. η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει το προϊόν που πώλησε σε καταναλωτή ή επαγγελματία, δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας.

Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή καταναλωτή. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στην έδρα της εταιρίας και μόνο από το εξουσιοδοτημένο από αυτή προσωπικό.

Προϊόντα που αγοράζονται με τιμολόγιο παραπέμπουν σε επαγγελματική χρήση και έχουν 12 μήνες εγγύηση.

Προϊόντα που αγοράζονται με απόδειξη λιανικής παραπέμπουν σε ερασιτεχνική χρήση και έχουν 24 μήνες εγγύηση. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος Thermomix TM5 για μη επαγγελματική χρήση είναι δέκα έτη από την παραλαβή του.

Τα είδη που φέρουν εγγύηση υπόκεινται στους όρους πώλησης που ισχύουν τη στιγμή της πώλησής τους. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, που πιστοποιείται από το παραστατικό αποστολής το οποίο θα πρέπει να φυλάσσει ο καταναλωτής. Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή αντίγραφου αυτού).

Περιεχόμενο και έκταση της Εγγύησης Η εγγύηση ισχύει μόνο για καινούργια προϊόντα, πωληθέντα από την εταιρία και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία τους κατά το χρόνο διάρκειάς της. Η Εγγύηση καλύπτει ελαττώματα που αφορούν στα υλικά κατασκευής, τη συναρμολόγηση ή την κατασκευή του προϊόντος και των εξαρτημάτων του. Η εταιρία παρέχει κατά την διακριτική της ευχέρεια, είτε δωρεάν επισκευή, είτε αντικατάσταση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Δεν παρέχεται εγγύηση για τα προϊόντα αντικατάστασης. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόν κέρδος από την μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης, ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι ζημιών πέραν των δικαιωμάτων που ορίζονται στους παρόντες όρους. Η περίοδος της εγγύησης του προϊόντος δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή διενέργεια βελτίωσης που γίνονται χωρίς χρέωση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση  H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω: Την κακή χρήση και τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος (π.χ. επαγγελματική χρήση). Τη φυσιολογική φθορά του προϊόντος και τα κινητά μέρη και κάθε είδους αναλώσιμα που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, λάστιχα, ιμάντες, λεπίδες κοπής, ελαστικούς τροχούς, σπιράλ, πέλματα, κλπ.). Την ελλιπή συντήρηση κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά του προϊόντος. Τη θραύση του προϊόντος. Βλάβη που δημιουργείται από εσφαλμένη τοποθέτηση των κινητών μερών ή την εσφαλμένη εγκατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τη μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης. Τις βλάβες που προκλήθηκαν από αυξομείωση τάσης ρεύματος, διακοπή παροχής ρεύματος, την απώλεια φάσης, την τροφοδοσία διαφορετικής τάσης από την ενδεικνυόμενη. Τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος. Τη βλάβη που δημιουργείται χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος. Οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε από επισκευή που δεν έγινε από την εταιρία με χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από την Vorwerk καθώς και κάθε βλάβη που θα προκύψει από παρέμβαση ή επέμβαση τρίτου προσώπου μη εξουσιοδοτημένου από την εταιρία, ιδιώτη ή τεχνίτη, ακόμα κι αν αυτή γίνει στην αλλοδαπή από συνεργεία των τοπικών διανομέων της Vorwerk. Βλάβη ή κακή λειτουργία που οφείλεται σε πλημμελή καθαρισμό του προϊόντος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που οφείλεται σε επαφή του προϊόντος με χημικά υγρά ή υλικά, έναντι των οποίων κατά δήλωση της εταιρίας δεν έχει αντοχή, προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς. Η εταιρία δεν εγγυάται βλάβες σε ψηφιακά μέσα και το περιεχόμενό τους καθώς και σε πληροφοριακά, ενημερωτικά ή άλλα έντυπα (βιβλία συνταγών). Δεν καλύπτεται επίσης από την εγγύηση οποιαδήποτε: βλάβη από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων, λάθος κλιματισμό ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο της εταιρίας, βλάβη από υγρασία και διάβρωση, βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, πτώση ή ακραία καιρικά φαινόμενα καθότι το προϊόν προορίζεται για χρήση σε κλειστό χώρο εντός οικίας και συγκεκριμένα σε χώρο οικιακού μαγειρείου, βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση, διαφορετική από τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένων ή ακατάλληλων πρώτων υλών ή κακής ποιότητας πρώτων υλών, καθώς και από πρώτες ύλες που δεν προτείνονται από τις συνταγές μαγειρικής της εταιρίας, βλάβη που προκύπτει από την χρήση χημικού απορρυπαντικού που δεν προτείνεται από την εταιρία.Από την εγγύηση δεν καλύπτονται επίσης τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, τα οποία επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Κατ’ εξαίρεση και υπό τους ως άνω περιορισμούς, εξαιρέσεις και έκταση παρέχεται μερική και περιορισμένης έκτασης εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης κατά την κρίση της εταιρίας, διάρκειας τριών (3) μηνών από την τοποθέτησή τους, αποκλειστικά και μόνο σε καινούρια ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν στο παλαιότερο μοντέλο ΤΜ31, κατά τη διάρκεια επισκευής που αποδέχθηκε κατά την ελεύθερη κρίση της να κάνει η εταιρία.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Για τη σίγουρη παραλαβή του προϊόντος, θα πρέπει vα μας ενημερώσετε εγκαίρως σχετικά με την αλλαγή της διεύθυνσης σας, αναφέροντας τον κωδικό παραγγελίας.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα στοιχεία του καταναλωτή που αγόρασε ένα προϊόν φυλάσσονται από την εταιρία για την εκτέλεση της σύμβασης και της εγγύησης. Προκειμένου να καταστεί η δυνατή η εξυπηρέτηση του καταναλωτή στο μέλλον και η μεταγενέστερη ενημέρωσή του για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας, του ζητάται να δηλώσει εφόσον το επιθυμεί, οικειοθελώς, τα ακόλουθα προσωπικά του στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία – Διεύθυνση / Έδρα – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail.

Τα ανωτέρω στοιχεία διαφυλάσσονται σε κατάλογο ο οποίος δεν είναι δημόσια προσβάσιμος, προορίζονται για αποκλειστική χρήση του της Εταιρίας ή συνεργαζόμενων με αυτό επιχειρήσεων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των προαναφερθεισών υπηρεσιών. Απαγορεύεται η χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο εάν προηγουμένως δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές παρά μόνο κατόπιν νομίμου αιτήματός τους, σε συμφωνία με το ισχύον δίκαιο.

Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί την καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων σε κατάλογο και την επεξεργασία τους για τη μελλοντική προώθηση προϊόντων της εταιρίας, καλείται να μην συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και να μην τα υποβάλλει. Πάντως σε περίπτωση κατά την οποία χρήστης ο οποίος έχει υποβάλλει τα στοιχεία του για το σκοπό αυτό, δεν επιθυμεί τη διατήρησή τους, δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή τους από τον κατάλογο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλει ο χρήστης στην Εταιρία, τηρούνται στον κατάλογο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο, είτε είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, είτε είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση σε νόμιμη  υποχρέωση, είτε σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας. Αν έχετε εγγραφεί σε κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει η εταιρία ή εκκρεμεί η συμμετοχή σας σε διαγωνισμό ή προωθητική ενέργεια ή σε κάποια άλλη δραστηριότητα μέσω της Ιστοσελίδας, τα δεδομένα σας θα τηρούνται για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης, θα διαγράφονται αν δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση διατήρησής τους.

Οι κάτοχοι προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή της η Εταιρία έχουν και μπορούν να ασκήσουν τα εξής δικαιώματα Α- το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας, δηλαδή  πληροφόρησης σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα που η εταιρία έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από τον κάτοχο άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του κατόχου καθώς και για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, κατά περίπτωση, Β) το δικαίωμα διόρθωσης για τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν ώστε η Εταιρία να διατηρήσει τα προσωπικά τους δεδομένα ακριβή και πλήρη. Γ) το δικαίωμα διαγραφής  των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν από την Εταιρία ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή τους, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία από την Εταιρία, εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Εταιρίας, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την Εταιρία ή για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεών της τελευταίας. Δ) το δικαίωμα εναντίωσης, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους λόγω ιδιαίτερης κατάστασή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική τους  συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της εταιρίας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Ε) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή των κατόχων τους. ΣΤ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να το ελέγξει αυτό η εταιρία αλλά και στην περίπτωση που  χρειάζεται η διατήρησή τους για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών τους αξιώσεων τους εναντίον της εταιρίας και σε περίπτωση έκφρασης αντίρρησης στην επεξεργασία τους για όσο χρόνο η Εταιρία σταθμίζει την ιεράρχηση των εννόμων συμφερόντων της έναντι αυτών των κατόχων των δεδομένων. Ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κάθε φορά που θεωρούν ότι υπήρξε  παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας είτε στην εποπτική αρχή στη χώρα που ζουν, είτε σε αυτή της Ελλάδας, είτε σε αυτή που έλαβε χώρα η εικαζόμενη παράβαση. Η Εταιρία COOKING HELLAS IKE, τηρεί όλες, τις από το ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΕ, υποχρεώσεις της. Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον ως άνω σκοπό θα είναι η Εταιρία COOKING HELLAS IKE, με έδρα το Μαρούσι Αττικής και γραφεία επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 58, ΤΚ 15125, τηλ. 2106199378, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Διαχειριστή της, όπου πρέπει να απευθύνονται τα αιτήματα για συγκεκριμένη ενέργεια άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cookinghellas.gr

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σχετικής συμβατικής σχέσης. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρία. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών σε συνδεδεμένες μ’ αυτήν επιχειρήσεις εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης της με το χρήστη ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους και για τη δικαστική επιδίωξη των δικαιωμάτων της.

Μετά από συγκατάθεση των φορέων των προσωπικών δεδομένων η εταιρία δικαιούται να αποστέλλει ενημερωτικό και προωθητικό υλικό, το οποίο έχει διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία συμβουλεύεται το προβλεπόμενο από το κανονιστικό πλαίσιο μητρώο της Αρχής στο οποίο καταχωρίζονται τα πρόσωπα που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται σε αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση προμήθειας αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Μέσω Χρεωστικής ή Πιστωτικής κάρτας με τη χρήση POS  Ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης του προϊόντος και τις λοιπές χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση μίας πιστωτικής (Visa, Mastercard, Diners και American Express και China Union Pay) είτε μιας χρεωστικής είτε μιας προπληρωμένης κάρτας, που έχει εκδοθεί από εγνωσμένου κύρους Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποκρούσει την πληρωμή με συγκεκριμένες κάρτες.  Η εξόφληση του τιμήματος με χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα γίνεται με εφάπαξ πληρωμή (χρέωσή της). Η εξόφληση του τιμήματος με πιστωτική κάρτα γίνεται με εφάπαξ πληρωμή ή με χρέωση έντοκων δόσεων που ενσωματώνονται στην τελική τιμή πώλησης, σε 1 έως και 36 δόσεις, αναλόγως ποσού, με τις πιστωτικές κάρτες τύπου Visa, Mastercard, Diners και American Express και China Union Pay. Ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει σε έως 36, δόσεις, εφόσον η πιστωτική κάρτα του υποστηρίζει τον επιλεγμένο αριθμό δόσεων. Οι δόσεις μπορεί να συμφωνηθούν μέχρι τον αριθμό των 36 δόσεων.

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού εγκριθεί από το Τραπεζικό ίδρυμα έκδοσής της και από την εταιρία για τη δυνατότητα χρήσης της και την πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Η πίστωσή της με το τίμημα συνεπάγεται την κατάρτιση της πώλησης.

Ο καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή δήλωση και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.  Η ασφάλεια της συναλλαγής εξασφαλίζεται από την Τράπεζα που εγκρίνει τα συγκεκριμένα μηχανήματα POS. Η εταιρία δεν ευθύνεται για την ασφάλεια της συναλλαγής στο πλαίσιο που χρησιμοποιεί εγκεκριμένα POS.

Με χρήση ηλεκτρονικού POS / e-payment για πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας

Η εταιρία δύναται να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω της ιστοσελίδας της με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία χρησιμοποιεί αναγνωρισμένο λογισμικό σύνδεσης της ιστοσελίδας της με την ηλεκτρονική υπηρεσία της τράπεζας μέσω ασφαλούς σύνδεσης και σχετικού πιστοποιητικού ασφαλείας. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

Η χρέωση γίνεται με τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν. Μετά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα (e-pos / e-payment) μέσω της ιστοσελίδας, αποστέλλεται απόδειξη της συναλλαγής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε από τον πληρωτή.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό / Με έμβασμα (web banking) Ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει ηλεκτρονικά το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με web banking, στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας: Τράπεζα Alpha Bank  IBAN GR8201401460146002320022536 BIC/SWIFT ALPHA BANK : CRBAGRAA . Κατά την κατάθεση θα πρέπει ο πελάτης να καταθέσει ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό προσθέτοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό παραγγελίας που του δόθηκε κατά την παραγγελία. Το παραστατικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@cookinghellas.gr

Η εξόφληση θα εμφανιστεί εντός τριών εργασίμων ημερών από την κατάθεση. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Στην περίπτωση αυτή, η ασφάλεια της συναλλαγής εναπόκειται στον καταναλωτή και στο τρόπο σύνδεσής του με την ηλεκτρονική υπηρεσία της Τράπεζας όπου τηρεί τραπεζικό λογαριασμό. Η εταιρία δεν ευθύνεται για την ασφάλεια της συναλλαγής. Πληρωμή, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται μόνο η πίστωση του τιμήματος στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

Οι παρόντες όροι συμπληρώνονται με αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί μέσω του ενημερωτικού δελτίου και σε κάθε άλλο συμβατικό ή ενημερωτικό έγγραφο.

Στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας: COOKING HELLAS IKE, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 58, ΤΚ 15125, Μαρούσι Αττικής, τηλ. 2106199378, e-mail: info@cookinghellas.gr